ISTAD

Voss næringspark

Om næringsparken

Etablering av Voss Næringspark Istad er eit ledd i Voss herad si satsing på å leggja til rette for auka næringsverksemd i heradet. Det er tilbod om gode og fleksible tomter med storleik tilpassa den enkelte verksemd. Store ressursar vert lagt ned for at næringsparken skal vera eit attraktivt område både for arbeidstakarar og besøkande.

Les mer om næringsparken

Beliggenhet

Næringsparken ligger i eit relativt flatt område på nordsida av riksveg 13 mellom Voss og Granvin om lag 250 m.o.h.  Nærområdet består i hovudsak av kulturlandskap og nokre bustadeigedomar. Omgjevnadane byr på mange naturkvalitetar og blir m. a. brukt til turområde, orienteringsløp, og treningsområde for hundesport. Aust for næringsparken ligg idylliske Moensvatnet med campingplass, bade- og fiskemoglegheiter.

Les mer om lokalisering

Se film fra området

 

 

Snakk med oss

Uttrågata 9
Man-fre: 09-15.30
Telefon 952 62 066 / 56 52 13 29
post@vosseigedom.no

Skriv til oss

Postboks 145
5701 Voss

post@vosseigedom.no

Besøk oss

Uttrågata 9
Man-fre: 09-15.30